Tel: 02 578 86 70
Fax: 02 578 86 71

DE Gaberje - Problem žabic

degaberje-1

SEZNANJANJE OTROK Z ZGODBO »GRADNJA AVTOCESTE IN PROBLEM ŽABIC« KOT IZHODIŠČE PROJEKTA. 

degaberje-2

NAMEN PROJEKTA
VZGOJITI OTROKA, KATEREMU BOSTA SKRB ZA OKOLJE IN NARAVO POSTALI TRAJNOSTNO DEL ŽIVLJENJA.

 

A PROJEKTTEL EL AKRJUK ÉRNI
OLYAN GYERMEKET NEVELNI, AMELYNEK A
KÖRNYEZET ÉS A TERMÉSZET IRÁNTI FELELŐSSÉGE AZ ÉLETE RÉSZÉVÉ VÁLIK.

 

CILJ PROJEKTA
SKOZI VODENE AKTIVNOSTI OB STROKOVNI POMOČI ZUNANJIH SODELAVCEV PRIDOBITI ZNANJE O ŽABAH, O NJIHOVEM ŽIVLJENJSKEM OKOLJU TER NJIHOVEM POMENU ZA BIOTSKO PESTROST.

 

A PROJEKT CÉLJA
AZ IRÁNYÍTOTT TEVÉKENYSÉGEKEN KERESZTÜL, A KÜLSŐ SZAKMAI MUNKATÁRSAK SEGÍTSÉGÉVEL, ISMERETET SZEREZNI A KÉTÉLTŰEK - BÉKÁK ÉLŐHELYÉRŐL, ÉS MINT FONTOS SZEREPLŐIRŐL A TERMÉSZETI KÖRNYEZET EGYENYÚLYÁNAK
FENNTARTÁSABAN. 

NAČRT POTEKA AKTIVNOSTI PROJEKTA:
1. PREDSTAVITEV ZGODBE: POPOTOVANJE ŠTRKA SIMONA – PROBLEM ŽABIC
2. POTOVANJE BRALNEGA NAHRBTNIKA PO DOMOVIH OTROK
3. PRIDOBIVANJE ZNANJA O ŽABAH:
- VEČKRATNI POHODI DO MLAKE - OPAZOVANJE ŽAB IN NJIHOVEGA ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA
- UČITELJICA, MAMICA JASMINA PREDSTAVLJA…
- ISKANJE OMENJENIH ZNANJ V LEKSIKONIH, ENCIKLOPEDIJAH…
4. SKUPNA PRIPRAVA PLAKATA ZA STARŠE IN DRUGE (SPREMLJAVA POTEKA PROJEKTA), TER PLAKATA »REŠUJEMO ŽABICE«
5. VODENE RAZNE DEJAVNOSTI NA ŽE OMENJENO TEMO:
- PRIPRAVA REKVIZITOV ZA LUTKOVNO PREDSTAVO IN ŽABJI PLES
- PLES ŽABIC
- LUTKOVNA PREDSTAVA – PROBLEM ŽABIC
- IZDELAVA MATEMATIČNO – DIDAKTIČNE IGRE »ŽABICA SKAČE« TER ROKOVANJE Z NJO
- PLAKAT »REŠUJEMO ŽABICE«

BRALNI NAHRBTNIK POTUJE

degaberje-3

degaberje-4

degaberje-5

 

Pridobivanje znanja o žabah
degaberje-6 degaberje-7
Pohod do mlake Iščemo znanje v enciklopedijah, leksikonih,...
degaberje-8 degaberje-9

 

Učiteljica, mamica Jasmina predstavlja
degaberje-10 degaberje-12
degaberje-11 degaberje-13

 

 

Plakat za starše in druge (spremljanje potek projekta)
degaberje-14 degaberje-15
degaberje-16 degaberje-17

 

VODENE RAZNE DEJAVNOSTI NA ŽE OMENJENO TEMO:
degaberje-18 degaberje-19
PRIPRAVA REKVIZITOV ZA LUTKOVNO PREDSTAVO IN ŽABJI PLES
degaberje-20 degaberje-21

 

IZDELAVA MATEMATIČNO – DIDAKTIČNA IGRA „ŽABICA SKAČE“ TER ROKOVANJE Z NJO
degaberje-22 degaberje-24
degaberje-23 degaberje-25

 

degaberje-26 degaberje-27
SPOZNALI SMO PROBLEM ŽABIC PRI SELIVI, ZATO SE VEČKRAT POSLUŽUJEMO TRADICIONALNIH
POTOVALNIH NAČINOV ZA PRIHOD V IN IZ VRTCA. OB UPORABI LE-TEH PRISKAČE ŽABICA NA PLAKAT.

degaberje-28 BESEDNO USTVARJANJE OB SLIKOPISU

MNENJA SODELUJOČIH:

PROJEKT „PROBLEM ŽABIC“

Presenetilo me je spoznanje, koliko vsega so otroci preko igre, raznih aktivnosti ter zgodbic spoznali o žabah. Veliko vsega so znali povedati o razvoju, zgradbi in življenju le-teh.
Ob pripovedovanju zgodbice so otroci aktivno sodelovali in z zanimanjem spremljali potek zgodbice. S svojimi zamislimi so mi pomagali pri reševanju žabice, kateri v zgodbi zasujejo mlako s kamenjem in s tem uničijo njen dom. Pri svojem izražanju so uporabljali veliko strokovnih besed in pokazali bogat besedni zaklad.
Z zanimanjem so pregledali še enciklopedije in v kvizu izkazali odlično znanje o žabah.
Pohvala velja vzgojiteljicam, ki so delale ne projektu, saj so otroci spoznali, kako pomembno je ohranjati naravo, takšno kot je, in s tem pomagati žabicam, da se razvijajo in razmnožujejo.

Mamica, Jasmina Sep

PROJEKT „PROBLEM ŽABIC“

Otroci, so kot majhne žabice priskljali do spoznanj o skrbi za okolje in naravo, ob tem podrobneje spoznali življenjski pohod žab do mlake. Preko bogato začrtanih aktivnosti obeh vzgojiteljic in pomočnice vzgojiteljice znotraj projekta, so veselo zaregljali skupaj z žabami, ki so tako postali del njihovega otroškega življenja.

Svetovalna delavka,Livia Horvath, prof. defektologije

PROJEKT „PROBLEM ŽABIC“

Celovitega razvoja slehernega otroka si ne moremo predstavljati brez branja. Z branjem si človek utira pot do znanja. Eden od učinkovitih načinov branja otrokom in z otroki se je razvil v okviru projekta Eko beri, v katerem se je samo branje smotrno izbranih vsebin ves čas prepletalo z dejanji. Prav v tem vidim posebno vrednost projekta, v okviru katerega ob razvijanju bralnih navad razvijamo tudi kritično mišljenje vseh udeležencev. S tem ustvarjamo pravi zaklad, ki bo z vsakim branjem vse večji in večji.

Ravnateljica Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja

 

 

IZJAVE OTROK:
A.Z.: » Čuvamo žabice, da jih ne povozimo.«
J.T.: »Ko se razvijajo žabice, so najprej paglavci.«
T.K.G.: » Žabice se hranijo z žuželkami, katere lovijo z dolgim lepljivim jezikom.«
T.K.G.: »Jajčka od žab so sluzasta, da jih plenilci ne pojejo.«
T.K.G.: »Paglavci so male žabe.«
P.N.: »Žabice lahko rešimo tako, da jih pobiramo v vedro in odnesemo čez cesto.«
A.K.: » Hoditi moramo peš, da ne povozimo žabic.«
L.L.: »Živali lahko rešimo tako, da naredimo podvoz in nadvoz.«
A.J.: » Žabice zelo visoko skačejo, imajo krake.«
OTROCI SO:
  • PRIDOBILI NOVA ZNANJA O ŽABI (NJENI ZGRADBI, FUNKCIJI NEKATERIH DELOV TELESA: KRAKI, KOŽA…), NJENEM RAZMNOŽEVANJU TER NJENI VLOGI ZA BIOTSKO PESTROST V NARAVI. SPOZNALI ZGODBO »PROBLEM ŽABIC« IN Z NJO POVEZANE AKTIVNOSTI SO JIM ODPRLE POT H KRITIČNEMU EKOLOŠKEMU RAZMIŠLJANJU IN POSLEDIČNO PRAVEMU RAVNANJU V IN Z NARAVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ.
  • ZUNANJI SODELAVCI SO OTROKE OB VEČKRATNIH NAČRTOVANIH SREČANJIH NE-LE BOGATILI Z NOVIMI ZNANJI, TEMVEČ SO JIH TUDI OZAVEŠČALI GLEDE ODNOSA DO ŽIVIH BITIJ IN DO NARAVE.

 

 

degaberje-29

VRTEC LENDAVA - LENDVAI ÓVODA
DE GABERJE – KT GYERTYÁNOS

 

RAVNATELJICA: TINA HOZJAN, univ. dipl. psihologinja
SODELUJOČI V PROJEKTU: otroci, strokovne delavke vrtca Gaberje, starši, zunanji sodelavci
PROJEKT VODILE: Slavica Vütek, Anita Balajc, Biserka Šemiga
POTEK PROJEKTA: oktober – marec
ŠOLSKO LETO: 2014/2015

Za popolno delovanje in lažjo uporabniško izkušnjo na tem spletnem mestu uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.