Tel: 02 578 86 70
Fax: 02 578 86 71

Nove cene programa vzgojno varstvenih storitev 2018

Po uskladitvi ekonomske cene programov je Občinski svet Občine Lendava sprejelVrtec Lendava

sklep o določitvi novih cen programov Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda.

Nove cene veljajo od 1. maja 2018.

Vrsta oddelka   Cena programa
  Oddelek prvega starostnega obdobja
    Dnevni program 486,24€ 
    Poldnevni program s kosilom 437,62 €
  Kombinirani oddelek
    Dnevni program 390,46 €
    Poldnevni program s kosilom 351,41 €
  Oddelek drugega starostnega obdobja
    Dnevni program 376,78 €
    Poldnevni program s kosilom 339,10 €
    Poldnevni program brez kosila

322,93 €


Staršem otrok, za katere je Občina Lendava po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, je dodeljena dodatna subvencija.

Cena programa vzgojno varstvenih storitev od 1.5.2018, z upoštevano subvencijo. A nevelő-óvó programok díja 2018. május 1-jén

Šifra Naziv programa Cena
programa
Osnova
za starše
1 PR
0 %
2 PR
10 %
3 PR
20 %
4 PR
30 %
5 PR
35 %
6 PR
43 %
7 PR
53 %
8 PR
66 %
9 PR
77 %
Živila
ki se
odra-
čunajo
Kód Megnevezés A program
díja
Teljes
díjfizetés
1 Oddelek 1. starostnega obdobja (6-9 ur) dnevni
1-3 évesek NP (6-9 óráig)
486,24 423,03 0,00  42,30 84,61 126,91 148,06 181,90 224,21 279,20 325,73 1,27
2 Oddelek 2. starostnega obdobja (6-9 ur) dnevni program
3-6 évesek NP (6-9 óráig)
376,78  369,24 0,00  36,92 73,85 110,77 129,23 158,77 195,70 243,70 284,31 1,27
3 Kombinirani oddelek (6-9 ur) dnevni
Vegyes tagozat NP  (6-9 óráig)
390,46  382,65  0,00  38,27 76,53 114,80 133,93 164,54 202,80 252,55 294,64 1,27
4 Kombinirani oddelek (4-6 ur) s kosilom
Vegyes tagozat FP (4-6 óráig), tízórai és ebéd
 351,41  344,38  0,00  34,44 68,88 103,31 120,53 148,08 182,52 227,29 265,17 1,09
5 Oddelek 2. starostnega obdobja (4-6 ur) s kosilom
3-6 évesek FP (4-6 óráig) tízórai és ebéd
 339,1  332,32  0,00  33,23 66,46 99,70 116,31 142,90 176,13 219,33 255,89 1,09
7 Oddelek 2. starostnega obdobja (4-6 ur) brez kosila
3-6 évesek FP (4-6 óráig), tízórai
 322,93  316,47  0,00  31,65 63,29 94,94 110,76 136,08 167,73 208,87 243,68 0,5
8 Oddelek 1. starostnega obdobja (4-6 ur) s kosilom
1-3 évesek (4-6 óráig), tízórai és ebéd
 437,62  380,73  0,00  38,07 76,15 114,22 133,26 163,71 201,79 251,28 293,16 1,09

Lendava, Maj 2018
Ravnateljica: Tina Hozjan

 

Redni vpis 2018/19

logo  eko-sola  siqkzp 

REDNI LETNI VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Redni letni vpis otrok bo potekal v času od 21. do 30. marca 2018

med 8. in 15. uro v vseh enotah vrtca ter v upravi Vrtca Lendava - Lendvai Óvoda.

Vrtec razpisuje v DE I Lendava, DE II Lendava, DE Gaberje, DE Dolga vas, DE Genterovci, DE Petišovci in E Hotiza:

DNEVNI PROGRAM za otroke od prvega leta starosti do vstopa v šolo.

POLDNEVNI PROGRAM za otroke od prvega leta starosti do vstopa v šolo.

KRAJŠI PROGRAM za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.


Dodatne informacije
in potrebno dokumentacijo dobite na upravi vrtca (Župančičeva ulica 5, Lendava, tel. 57 88 670), v svetovalni službi vrtca (tel. 57 88 675, e-pošta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
), v vseh enotah vrtca ter na spletnih straneh www.vrtec-lendava.si.

pdfVloga za vpis197.22 KBslo

V času vpisa vas vabimo na IGRALNE URICE:

ČasEnotaDopoldanPopoldan
SREDA, 21.3.2018
DE I Lendava
 9:30 - 10:30

 16:30 - 17:30

ČETRTEK, 22.3.2018

DE II Lendava

 9:30 - 10:30

 16:00 - 17:00

PONEDELJEK, 26.3.2018
DE Gaberje
 9:30 - 10:30  15:30 - 16:30
TOREK, 27.3.2018

E Hotiza

 9:30 - 10:30

 15:00 - 16:00

SREDA, 28.3.2018

DE Dolga vas

 9:30 - 10:30

 15:30 - 16:30

ČETRTEK, 29.3.2018 DE Genterovci  9:30 - 10:30  15:00 - 16:00


 Veselimo se srečanja z vami!

 

ISKOLÁSKOR ELŐTTI GYERMEKEK RENDES ÉVES ÓVODAI BEÍRATÁSA A 2018/2019-ES TANÉVRE

A gyermekek rendes éves óvodai beíratása 2018. március 21-tól március 30-ig folyik, mégpedig 8 és 15 óra között az óvoda minden tagozatában és az óvoda vezetőségének helyiségeiben.

 

Az 1. Sz. Lendvai, a 2. Sz. Lendvai, a Gyertánosi, a Hosszúfalusi, a Göntérházi és a Petesházi Kétnyelvű Tagozatban, valamint a Hotizai Tagozatban meghirdetett programok:

EGÉSZ NAPOS PROGRAM: 1 éves kortól iskolába lépésig,

FÉLNAPOS PROGRAM: 1 éves kortól iskolába lépésig,

RÖVIDÍTETT PROGRAM 3 éves kortól iskolába lépésig.


További információk
és a szükséges nyomtatványok a titkárságon (Župančič utca 5., Lendva, tel.: 57-88-670), a tanácsadó szolgálatban (tel.: 57-88-675, e-mail cím: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.) és az óvoda tagozataiban kaphatók, valamint az óvoda weboldalán, a www.vrtec-lendava.si címen is elérhetők.

pdfBeiratkozási lap198.66 KBHU

A beiratkozási időszakban JÁTÉKOS FOGLALKOZÁSOKAT szervezünk:

IdőpontTagozatDélelőttDélután

2018. március 21.,
SZERDA

1. Sz. LENDVAI KT  9:30 - 10:30

 16:30 - 17:30

2018. március 22.,
CSÜTÖRTÖK

2. Sz. LENDVAI KT

 9:30 - 10:30

 16:00 - 17:00

2018. március 26.,
HÉTFŐ
GYERTYÁNOSI KT  9:30 - 10:30  15:30 - 16:30
2018. március 27.,
KEDD

HOTIZAI T

 9:30 - 10:30

 15:00 - 16:00

2018. március 28.,
SZERDA

HOSSZÚFALUSI KT

 9:30 - 10:30

 15:30 - 16:30

2018. március 29.,
CSÜTÖRTÖK
GÖNTÉRHÁZI KT  9:30 - 10:30  15:00 - 16:00


 Örülünk a találkozásnak!

 

Razpis za ravnatelja

logo 
Vrtec Lendava Lendvai Óvoda
Župančičeva ulica 5 – Župančič utca 5.
9220 Lendava - Lendva
eko-sola 
Tel.: 00386 2 57 88 670,
Fax: 00386 2 57 88 671
siqkzp
http://www.vrtec-lendava.si,
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

Svet zavoda Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda
Župančičeva ulica 5
9220 Lendava - Lendva

razpisuje delovno mesto
RAVNATELJA


Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 46/16, 49/16 - popr. in 25/17-ZVaj; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI) in Zakonom o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 102/07 – ZOsn-F).

Zaželene so pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 5. 2018.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, znanju madžarskega jezika, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (če ga še nima, ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (najmanj 5 let), potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v roku 8 delovnih dni po objavi razpisa s priporočeno pošiljko na naslov:

SVET ZAVODA VRTCA LENDAVA - LENDVAI ÓVODA
Župančičeva ulica 5
9220 Lendava – Lendva
z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

 

A Lendvai Óvoda – Vrtec Lendava
(Župančič utca 5., 9220 Lendva) Intézmény Tanácsa

pályázatot hirdet
IGAZGATÓI
munkakör betöltésére.

A jelöltnek az igazgatói tisztségre való kinevezéshez eleget kell tennie a törvényes feltételeknek, mégpedig A Szlovén Köztársaságban folyó nevelés és oktatás szervezéséről és finanszírozásáról szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Lapja 2007. évi 16. sz. – hivatalosan tisztázott szöveg, 2008. évi 36. sz., 2009. évi 58. sz., 2009. évi 64. sz. – helyesbített változat, 2009. évi 65. sz. - helyesbített változat, 2011. évi 20. sz., 2012. évi 40. sz. – ZUJF, 2012. évi 57. sz. – ZPCP-2D, 2015. évi 47. sz., 2016. évi 46. sz., 2016. évi 49. sz. - helyesbített változat és 2017. évi 25. sz. - ZVaj; a folytatásban: ZOFVI) és Az olasz és a magyar nemzeti közösség nevelésre és oktatásra vonatkozó külön jogairól szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Lapja 2001. évi 35. sz. és 2007. évi 102. sz. – ZOsn-F) összhangban.

Előnyt jelent, ha a jelölt rendelkezik pedagógiai, vezetői, szervezői és az intézmény eredményes irányításához szükséges egyéb képességekkel.

A munkakezdés tervezett időpontja 2018. május 1.

Az igazgató a munkáját teljes munkaidőben végzi.

A kiválasztott pályázó kinevezése 5 évre szól. A mandátumra munkaszerződést kötnek vele az igazgatói munkakör betöltésére.

Az írásos pályázatokat a bizonylatokkal, melyek igazolják, hogy a pályázó eleget tesz a pályázati feltételeknek (végzettség és cím igazolása, magyar nyelvtudás igazolása, elvégzett szakvizsga, elvégzett igazgatói vizsga (amennyiben még nem rendelkezik vele, a mandátum kezdetétől számított egy éven belül meg kell szereznie), (legalább 5 év) szakmai tapasztalat a nevelés és oktatás terén, büntetlenség igazolása és bírósági igazolás arról, hogy nem folyik ellene eljárás) küldjék ajánlott postai küldeményként a pályázat megjelenését követő 8 munkanapon belül az alábbi címre:

LENDVAI ÓVODA - VRTEC LENDAVA INTÉZMÉNY TANÁCSA
Župančič utca 5.
9220 Lendava – Lendva
»Pályázat igazgatói munkakör betöltésére« megjelöléssel.

A jelöltnek a pályázathoz csatolnia kell az intézmény vezetésére vonatkozó programját az adott mandátumra és az életrajzát.
A jelöltek a kinevezésről a törvényes határidőn belül írásos értesítést kapnak.

Za popolno delovanje in lažjo uporabniško izkušnjo na tem spletnem mestu uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.